^ Back to Top
facebook

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ตรวจเยี่ยม ดูธรรมนูธสุขภาพตำบลหนองยาว ณ รพ.สต.บ้านต้นนา

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  เวลา 15.00 น. นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6  และคณะ พร้อมด้วยทีมจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา โดย นพ.ประสิทธิ  คงเคารพธรรม นพ.สสจ. นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ ผชช.ว. นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ และหัวหน้าฝ่าย สสจ.  ได้ตรวจเยี่ยมราชการ ดูธรรมนูญสุขภาพ ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม  ณ รพ.สต.บ้านต้นนา   โดยมี  นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  พญ.อุไร  ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ต้อนรับ  นางพนิดา  มิ่งสมร ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา ได้นำเสนอการดำเนินงาน ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว ผู้ตรวจสนใจในรูปแบบการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

5256
5231
5226
11288
11287