^ Back to Top
facebook

โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิง อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ผักผลไม้ เบอร์ 8 (เกษตรปลอดภัยสูง) ของอำเภอพนมสารคาม ร่วมต้อนรับและเปิดโครงการ

72597 72596
72591 72595
72592 72594