^ Back to Top
facebook

นายอำเภอพนมสารคามประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2559

    วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  กล่าวรายงานโดยนายชวาล  ตัญญบุตร  สสอ.พนมสารคาม ผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม. จาก อ.สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น พนมสารคาม วิทยากรโดย จนท. ในเขต 4 อำเภอ พร้อมด้วย จนท.สาธารณสุข  และ อสม.ผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ณ ศาลาวัดบ้านซ่อง  หมู่ 1  ตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

20160324 290420160324 3221
20160324 13320160324 3359
20160324 407420160324 3862
20160324 673420160324 158