^ Back to Top
facebook

นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม"โครงการวัยรุ่น วัยใส รักได้ต้องไม่ท้อง" ณ ห้องประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

  

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม"โครงการวัยรุ่น วัยใส รักได้ต้องไม่ท้อง" โดยมี นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสาคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" โดย อำเภอพนมสารคาม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม และสถานศึกษา  กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 15-19 ปี ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล นักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จำนวน 200 คน  โดยทีมวิทยากร ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะ  วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องเพศศึกษา รู้จักปฏิเสธตามสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม


209160
209163
209233
209176
209248
209245
209276
209258
209539