เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

กีฬา คปสอ.พนมสารคาม และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ชาวอำเภอพนมสารคาม

428952