เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับภาคกลางโดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างพอเพียง

  ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อัตโนมัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  

Required*

  Refresh Captcha