เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

  ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อัตโนมัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  

Required*

  Refresh Captcha