เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

 

ปี พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง เพศ Error รวม
1 ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต 39 32 0 71
2 วัยชรา 13 15 0 28
3 ความผิดปกติของระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด 11 15 0 26
4 เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด 9 4 0 13
5 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 6 5 0 11
6 เนื้องอกร้ายที่ไม่ระบุตำแหน่ง 6 3 0 9
7 เวียนศีรษะ 4 1 0 5
8 โรคของหลอดเลือดสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 2 3 0 5
9 ปอดบวมที่เกิดจาก เคล็บเซลลา นิวโมเนีย 2 3 0 5
10 การติดเชื้อหลังคลอด 5 0 0 5

 

ปี พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง เพศ Error รวม
1 วัยชรา 43 57 0 100
2 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 13 8 0 21
3 ฝีที่ปอดและเมดิแอสตินัม 7 9 0 16
4 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 6 9 0 15
5 หมดสติชั่วคราวและเป็นลม 6 8 0 14
6 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 4 7 0 11
7 การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย ที่บ้าน 5 5 0 10
8 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 6 3 0 9
9 หัวใจหยุดเต้น 4 5 0 9
10 การติดเชื้อหลังคลอด 3 4 0 7

 

ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง เพศ Error รวม
1 วัยชรา 48 55 0 103
2 เวียนศีรษะ 14 7 0 21
3 ฝีที่ปอดและเมดิแอสตินัม 7 10 0 17
4 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 7 9 0 16
5 การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย ที่บ้าน 7 7 0 14
6 การติดเชื้อหลังคลอด 9 4 0 13
7 หัวใจหยุดเต้น 5 6 0 11
8 ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุอื่น 6 3 0 9
9 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 6 2 0 8
10 ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต 4 4 0 8

 

ปี พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง เพศ Error รวม
1 วัยชรา 54 59 0 113
2 ความผิดปกติที่พบในน้ำไขสันหลัง ระดับผิดปกติของเอนไซม์ 17 13 0 30
3 ฝีที่ปอดและเมดิแอสตินัม 16 9 0 25
4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 11 12 0 23
5 เวียนศีรษะ 12 8 0 20
6 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 11 4 0 15
7 การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย ที่บ้าน 10 2 0 12
8 หัวใจล้มเหลว 3 9 0 12
9 การติดเชื้อหลังคลอด 6 4 0 10
10 หัวใจหยุดเต้น 5 3 0 8

 

ปี พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง เพศ Error รวม
1 วัยชรา 80 101 0 181
2 ฝีที่ปอดและเมดิแอสตินัม 87 47 0 134
3 ความผิดปกติที่พบในน้ำไขสันหลัง ระดับผิดปกติของเอนไซม์ 47 51 0 98
4 เวียนศีรษะ 59 36 0 95
5 หัวใจล้มเหลว 58 31 0 89
6 การติดเชื้อหลังคลอด 11 9 0 20
7 การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย ที่บ้าน 11 9 0 20
8 หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด 11 3 0 14
9 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 6 3 0 9
10 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 5 3 0 8


ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc