เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม

p123P1 2
panyP1 3
เอกสารแนบเพิ่มเติม


download blue