เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

แต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ทีมSRRT) ระดับตำบล

SRRT60 001
ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านทั้งหมด คลิกด้านล่าง
download blue