^ Back to Top
facebook

ข่าวสาร / ประกาศ

ภาพข่าววิดีโอ

ประชาสัมพันธ์

folder html เอกสารและสื่อวีดีทัศน์ประกอบการประชุม การถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2561newfile
office แต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ทีมSRRT) ระดับตำบล newfile
office คู่มือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม newfile
office คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ newfile
office สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน อำเภอพนมสารคาม newfile
office แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ newfile
office แผ่นพับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ของ สสอ.พนมสารคาม newfile
office แนวทางและมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก newfile
office มาตรการป้องกันการทุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อำเภอพนมสารคาม newfile
office ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 newfile
office แนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ newfile
office แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2560  ออกประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 newfile
office รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2559  ออกประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 newfile

ภาพกิจกรรม

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ข่าวสำนักงานสาธารณสุข

Prev Next

พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม โดย มีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม พ.ต.อ.ดุษฎี ศุกรเสพย์ ผกก.สภ.พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต หัวหน้าส่วนส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดอาคาร            

Read more

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รพ.สต.หนองยาว

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางมาเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางมารยาท  ตังคณานุกูลัยชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพรเลิศ โชคชัย ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา...

Read more

มอบเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว และทีมงาน ที่ได้รับเลือกเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ประเภท FR จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

     วันที่ 3 พ.ค.2560 โดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว และทีมงาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้รับเลือกเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภท ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) ประจำปี 2559 ในวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม   

Read more

To Be Number One อำเภอพนมสารคาม

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสมาชิก และแกนนำชมรม to be number one. อำเภอพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ที่ ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน โดยมีสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม กล่าวรายงาน ผอ.รพ.พนมสารคาม ผอ.รร.พนมสารคาม...

Read more

ร่วมประชุมการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอพนมสารคาม

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.00น.คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบาด กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานขนส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 เวลาเกิดเหตุ ประมาณ 07.30 น. โดยมีปลัดอำเภอพนมสารคาม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม กู้ภัยพนมสารคาม ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อ้างอิงข่าวเพิ่มเติม ที่ คม ชัด ลึก ออนไลน์  คลิกตรงนี้  

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตำบลบ้านซ่อง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เดินทางตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสาคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเยี่ยมชม รพ.สต.บ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสาคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นพ.นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ฉช. นายชวาล ตัญญบุตร...

Read more

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลตำบลพนมสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย Care giver เทศบาลตำบลพนมสารคาม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลตำบลพนมสารคาม "ชาวพนมสารคามไม่ทอดทิ้งกัน" ทีมงานเยี่ยมบ้าน ใกล้บ้านใกล้ใจ จากใจ Care giver    

Read more

รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.30 น นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ประธานในพิธี ร่วมกับนายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยกำหนดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกันทั่วประเทศ ณ...

Read more

โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิง อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ผักผลไม้ เบอร์...

Read more

นายอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.45 น. นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาริมน้ำ วัดท่าเกวียน        

Read more

อำเภอพนมสารคาม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 อำเภอพนมสารคาม นำโดย นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ได้ประกาศให้อำเภอพนมสารคาม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ ฯ โดยมี นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดบูธ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ ในด้านปัญหาสุขภาพ...

Read more

นายอำเภอพนมสารคามประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2559

    วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  กล่าวรายงานโดยนายชวาล  ตัญญบุตร  สสอ.พนมสารคาม ผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม. จาก อ.สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น พนมสารคาม วิทยากรโดย จนท. ในเขต 4 อำเภอ พร้อมด้วย จนท.สาธารณสุข  และ อสม.ผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ณ ศาลาวัดบ้านซ่อง  หมู่ 1  ตำบลบ้านซ่อง ...

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามร่วมกับโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง กรมอนามัย

    วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามร่วมกับโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ”ตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง กรมอนามัย โดย นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นพ.สสจ. เป็นประธานปิดให้โอวาทและ มอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2 จำนวน 54 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 จำนวน 41 คน โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวชื่นชนให้กำลังใจ นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม พญ.อุไร...

Read more

นพ.อภิชาติ รอดสม สธน.เขตสุขภาพ 6 เยี่ยม รพ.สต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นพ.อภิชาติ  รอดสม สธน.เขตสุขภาพ 6 มาเยี่ยม รพ.สต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม โดย นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และทีมงาน รพ.สต.ต้อนรับ และรับคำแนะนำ

Read more

สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

    21 มีนาคม 2559  ท่านธรรมรงค์  เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทราเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กสรบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม กล่าวต้อนรับโดยนายสมศักดิ์   ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ดำเนินการ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ AI และทีม LCCบ้านโพธิ์ LCCสนามชัยเขต

Read more

สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     วันที่ 9 มีนาคม 2559 สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 30 คน ตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ฝึกระหว่างวันที่ 11มกราคม - 12 มีนาคม2559 โดย นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม   นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ รอง สสอ.พนมสารคาม   ผอ.รพ.สต. อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม

Read more

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม จัดอบรมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care giver)

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม ประธาน พร้อมนายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ปลัด อบต.หนองยาว ปลัด อบต.หนองแหน และ ผอ.รพ.สต. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care giver) 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ –...

Read more

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการ ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 1 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการ ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 1 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ด้วยนางภาวิณี อินทศรี อสม. หมู่ที่ 1 ต.บ้านซ่อง...

Read more

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอพนมสารคาม สสอ.พนมสารคามเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุตามบ้าน มอบผ้าห่มและเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

วันที่ 20 มกราคม 2559 นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะ  พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม นายก อบต. ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต. เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุตามบ้าน มอบผ้าห่มและเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 55ราย เขตอำเภอพนมสารคามและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ รพ.พนมสารคาม  

Read more

สสจ.ฉะเชิงเทราตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม

วันที่ 20 มกราคม 2559 นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.ฉะเชิงเทราตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม และทีมงานให้การต้อนรับและนำเสนอ ณ ห้องประชุมวรรณศิริ รพ.พนมสารคาม      

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมเด็กวัยเรียน FIT AND FIRM

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดกิจกรรมเด็กวัยเรียน FIT AND FIRM  ณ ห้องประชุมวรรณศิริและ โดมของ รพ.พนมสาคาม โดยอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการปรับพฤติกรรม ด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ให้แก่นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน โดยมี พญ.ชลลดา ชวนประสิทธิ์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน 5...

Read more

นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก อำเภอพนมสารคาม

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก และให้ขวัญ กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม. โรงพยาบาลพนมสารคาม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอพนมสารคาม  พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และได้ลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ หมู่ 15 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

Read more

อำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม ผู้กล่าวรายงาน โดย สสอ.พนมสารคาม ร่วมกับ รพ.พนมสารคาม และ สปสช.เขตบริการสุขภาพที่ 6 ระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ มีผู้เข้าร่วมอบรม 130 คน...

Read more

นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม"โครงการวัยรุ่น วัยใส รักได้ต้องไม่ท้อง" ณ ห้องประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม"โครงการวัยรุ่น วัยใส รักได้ต้องไม่ท้อง" โดยมี นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสาคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" โดย อำเภอพนมสารคาม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม และสถานศึกษา  กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 15-19 ปี ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล นักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส...

Read more

สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามพร้อมคณะร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อม คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ต.เกาะขนุน

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามพร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัด ส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีเกาะขนุน นายก อบต.เกาะขนุน กำนัน ผู้นำฯ ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนำท่วม หมู่ที่ 3 และ 7 ตำบลเกาะขนุน ระดับน้ำสูง 50-80 ซม. ประชาชนได้รับผลกระทบ ประมาณ 50...

Read more

ข่าวหน่วยงานในสังกัด

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแหนต้อนรับคณะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแหนต้อนรับคณะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 25 ท่าน โดยนายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ ผช.สสอ.พนมสารคามและทีมงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 1 ใน 22 แห่งของประเทศไทย    

Read more

ต้อนรับทีมแพทย์หมอครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เมื่อ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นนา ต้อนรับทีมแพทย์หมอครอบครัว ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องธรรมนูญสุขภาพ ตำบลหนองยาว โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.โรงพยาบาลพนมสารคาม นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ ผช.สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นางพนิดา มิ่งสมร ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา และคณะเจ้าหน้าที่ แกนนำชุมชน ให้การต้อนรับ   

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.ท่าถ่าน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกายและ การจัดตลาดนัดผู้สูงอายุ    

Read more

ทีมนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 ติดตามโปรแกรมไทยรีเฟอร์ ลงนิเทศที่รพ.สต.เขาหินซ้อน ได้รับคำชมเชยสามารถคีย์ข้อมูลในโปรแกรมได้ 100 เปอร์เซ็นต์

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทีมนิเทศติดตามโปรแกรมไทยรีเฟอร์ นำทีมโดยนางจินตนา นิศาญวุฒิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ Refer  โรงพยาบาลระยอง และทีมคณะทำงาน  ผู้ประสานงานโครงการ Thai Refer เขตสุขภาพที่ 6  ได้ ติดตามโปรแกรมไทยรีเฟอร์ ในส่วน รพ.สต.ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่รพ.สต.เขาหินซ้อนทีมต้อนรับโดย  นางอัมพร กมลศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จาก สสจ.ฉะเชิงเทรา,นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์...

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ตรวจเยี่ยม ดูธรรมนูธสุขภาพตำบลหนองยาว ณ รพ.สต.บ้านต้นนา

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  เวลา 15.00 น. นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6  และคณะ พร้อมด้วยทีมจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา โดย นพ.ประสิทธิ  คงเคารพธรรม นพ.สสจ. นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ ผชช.ว. นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ และหัวหน้าฝ่าย สสจ. ...

Read more

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร  ศิลปะกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลหนองยาว ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...

Read more

ข่าวสารจากกระทรวงฯ

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

  1. บทความสุขภาพ
  2. ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
  3. ยาและการใช้ยา
  4. สมุนไพร
  5. โภชนาการ
  6. ครอบครัว
  7. การออกกำลังกาย

อันตรายจากการ “กลั้นจาม” เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่

วันที่ 01-06-2559   เขียนโดย NW207

       “กลั้นจาม” หรือการกลั้นหายใจ บังคับตัวเองไม่ให้จามออกมา หรือพยายามเอามือปิดปาดปิดจมูกไม่ให้จามออกมา อาจทำให้ร่างกายได้รับอันตรายอย่างที่เราอาจไม่เคยรู้มา...

Read more

กินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไร...ให้ปลอดภัยสารกันบูด

วันที่ 20-04-2559   เขียนโดย 204 Cherryann

"ก๋วยเตี๋ยว" เป็นเมนูอาหารยอดนิยมสำหรับคนไทย สำหรับคนรักเส้นที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ บะหมี่แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เป็นเส้นสดที่ทิ้งค้างไว้หลายวันไม่ได้ ผู้ประกอบการจึ...

Read more

โรคลมแดด (Heat Stroke) ฮีทสโตรก โรคที่เกิดในช่วงหน้าร้อน

วันที่ 14-04-2559   เขียนโดย 206

โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือ โรคลมแดด ปัญหาเรื่องสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แบบนี้ต้องป้องกัน กันก่อนแล้ว โรคลมแดด (Heat Stroke)     &nbs...

Read more

ท่านอน...บำบัดโรค

วันที่ 09-04-2559   เขียนโดย NW207

จากการนอนจะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้ว ท่านอนที่เหมาะสมก็ยังสามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยของเราได้เหมือนกันนะคะ ท่านอนหงาย             เป็นท่านอนมาต...

Read more

หนีให้ห่าง..โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

วันที่ 29-03-2559   เขียนโดย 204 Cherryann

             โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากการที่หัวใจได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ เกิดอาการแน่นหน้าอกขณะต้องใช้แรงเยอะๆ หรืออ...

Read more

25 Healthy Tips อย่ามองข้ามเรื่องเล็ก (แต่ร้าย)”

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 206

1. การดื่มน้ำ ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำเป็นพิษเนื่องจาก เลือดเจือจาง ร่างกายจึงขับโปแตสเซียมออกจากเซลล์เพื่อปรับสมดุลระหว่างน้ำใน เซลล์และนอกเซลล์ ผลที่ตามมาคือเป็นตะคริว กล้ามเน...

Read more

การดูแลไต

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย ิฺBS202

ไตอวัยวะสำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ขับของเสีย รักษาสมดุลน้ำกับแร่ธาตุ การสร้างฮอร์โมน กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ควบคุมระดับแคลเซียม การดูแลไตจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้ไตมีประสิทธิภาพกับร่างกายไปได...

Read more

สิวไม่หาย เพราะเข้าใจผิดๆ Understanding Acne Truths or Myths

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 210

ยังจำได้แม่น.. สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ (ซึ่งก็ผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว) อาจารย์เคยสอนไว้ว่า ควรยกมือไหว้คนไข้ก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเด็กหรือแก่กว่า มาในฐานะหรือสภาพใด เพราะคนไข้คือครู นักศึกษาแพทย์ธิดากานต์...

Read more

5 โรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 208

     ในช่วงที่อากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพภายในก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้      ...

Read more

สารอาหารบำรุงเล็บ

วันที่ 03-03-2559   เขียนโดย 211

เล็บก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยความงามได้ แถมยังตัวบอกถึงสุขภาพภายในของเราได้อีกด้วย เราสามารถดูแลและบำรุงเล็บให้สุขภาพดีได้ง่ายๆ แค่การเลือกรับประทาน สารอาหารดีๆ ช่วยบำรุงเล็บ 1. โฟเลทแก้ปัญหาเล็บขุ่น ...

Read more

ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

วันที่ 29-02-2559   เขียนโดย 204 Cherryann

ตะกี้เพิ่งทราบข่าวภาวะขาดแคลนเลือดของสภากาชาดไทย แล้วก็รีบเขียนประชาสัมพันธ์ให้ไปครับ บทความต่อไปนี้เป็นบทความที่ไอน์สไตน์น้อยไปเอามาจากของสภากาชาด ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการบริจาคเ...

Read more

ก็แค่เรื่องกล้วยๆ

วันที่ 25-02-2559   เขียนโดย 205

  ไม่เคยคิด และ ก็ไม่รู้มาก่อน ว่าเปลือกกล้วยที่เราโยนทิ้ง..มันก็มีประโยชน์   " 7 ประโยชน์ดีๆจากเปลือกกล้วย.." 1.ใช้ในการกำจัดหูด ใช้เปลือกกล้วยที่มีขนาดใหญ่วางลงบนแผลหูด หลังจาก...

Read more

เชื้อไวรัสซิกา

วันที่ 12-02-2559   เขียนโดย 203

ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่              หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงติ...

Read more

กล้วย ผลไม้พื้นๆ ที่ไม่ธรรมดา

วันที่ 01-02-2559   เขียนโดย 211

กล้วยเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายมากที่สุดประเภทหนึ่งในบ้านเรา เพราะกล้วยนั้นเป็นผลไม้เมืองร้อน ที่ปลูกง่ายได้ทุกพื้นที่ของประเทศ กล้วยที่ปลูกในประเทศไทยนั้นมีหลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอ...

Read more

โรคมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 21-01-2559   เขียนโดย 203

มะเร็งคืออะไร ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเมื่อมีการเสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าวเพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ เป็นต้น แต...

Read more

พลาสติกถนอมอาหาร ภัยที่คนมองข้าม

วันที่ 05-01-2559   เขียนโดย kn208

  สังคมยุคนี้มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับพลาสติกมากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ทำให้ผู้คนฝากท้องไว้นอกบ้านมากขึ้น ฝากสุขภาพที่ควรได้รับจากการกินอาหารแต่ละมื้อไว้ในมือคนอื่น แม้เป็นผู้ที่นิยมป...

Read more

4 ขั้นตอน ลดพุง ลดโรค

วันที่ 04-01-2559   เขียนโดย 205

4 ขั้นตอน ลดพุง ลดโรค“พุง” นอกจากจะเป็นปัญหาใหญ่ด้านความงามแล้ว หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการมีพุงใหญ่ๆ ยังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย ดังนั้น ถ้าหากคุณกำลังมีพุงขนาดใหญ่อยู่ อย่ามัวแต่ชะล่า...

Read more

ประโยชน์ของการนอนเร็วก่อน 4 ทุ่ม

วันที่ 21-12-2558   เขียนโดย 210

โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช เล่าให้ฟังถึงผลเสียของการนอนดึกว่า ทำให้ 5 อวัยวะหลักเสื่อมเร็วขึ้นดังนี้(1)สมอง (2)หัวใจ (3)หลอดเลือด(4)ต่อมไร้ท่อ (5)ภูมิคุ้มกันร่างกายถ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นคนนอนเร็วขึ้...

Read more

8 เมนู เพิ่มความสดชื่น ระหว่างวันทำงานอันเมื่อยล้า!

วันที่ 15-12-2558   เขียนโดย 201

8 เมนู เพิ่มความสดชื่น ระหว่างวันทำงานอันเมื่อยล้า!เมนู ที่จะช่วยกระตุ้นร่างกายคุณให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าระหว่างวันทำงานอันเมื่อยล้า  1. แอปเปิ้ลการเลือกกินแอปเปิ้ลอย่างน้อยวันละ 1 ลูก ในช่วงเบ...

Read more

“รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่”

วันที่ 11-12-2558   เขียนโดย 204 cherryann

                             ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อก...

Read more

10 วิธีถนอมกระดูกสันหลัง

วันที่ 01-12-2558   เขียนโดย ฺBS202

วิธีการหลีกหนีความเสี่ยงที่จะทำร้ายกระดูกสันหลังจาก ซีเคร็ท เชพ เวลเนส เซ็นเตอร์ (Secret Shape Wellness Center)  1. การนั่งไขว่ห้าง จะทำให้น้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคด2...

Read more

ลดเครียด...เพิ่มสุข

วันที่ 01-12-2558   เขียนโดย 205

ลดเครียด เพิ่ม... “สุข” “ความเครียดของคนทำงานเกิดจากความกดดันตนเอง ความคาดหวังขององค์กร รวมถึงการรับรู้ข้อมูลเปรียบเทียบความสำเร็จของคนอื่นจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อาจส่งผลต่อความรู...

Read more

ผมขาวก่อนวัย'

วันที่ 27-11-2558   เขียนโดย 201

  บทความสุขภาพรู้ทันปัญหา'ผมขาวก่อนวัย'ผมหนึ่งเส้นของเรานั้นประกอบไปด้วย เส้นผม เซลล์สร้างเนื้อผม เซลล์สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผม สาเหตุที่ผมมีสีขาวหรือที่เรียกกันว่...

Read more

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

วันที่ 10-11-2558   เขียนโดย 210

การเตรียมตัว..ก่อนบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปบริจาคโลหิต ขอแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต2. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ  ไม...

Read more

4 วิธีเลิกเหล้า ตัวช่วยหยุดเมาของนักดื่มกลับใจ

วันที่ 05-11-2558   เขียนโดย 205

วิธีเลิกเหล้าที่ขอแนะนำนักดื่มทั้งหลายให้ลองทำตาม 4 ตัวช่วยดี ๆ หยุดเมาซะตั้งแต่วันนี้ ถ้าคุณรักตัวเอง ! 1. ปรับสิ่งแวดล้อมผู้ที่เลิกเหล้าได้แล้วแต่ไม่เลิกเลย กลับมาดื่มหรือติดเหล้าอีก ปัจจัยเสริมส...

Read more

วิกฤติ "พฤติกรรมเนือยนิ่ง"

วันที่ 30-10-2558   เขียนโดย 201

‘พฤติกรรมเนือยนิ่ง’ ไลฟ์สไตล์ที่ต้องเซย์โน ปัจจุบันวิกฤตด้านพฤติกรรมของคนเมือง คือการนอนดูทีวีครึ่งค่อนวันในวันพักผ่อน นั่งเล่นแก็ดเจ็ทแชทกับเพื่อนผ่านหน้าจอโทรศัพท์นานๆ บนโซฟาตัวโปรด นั่ง...

Read more

ลวกช้อนในหม้อหุงข้าว = เอาช้อนไปจุ่มเชื้อแบคทีเรีย ช่วยไม่ได้แถมเพิ่มเชื่อโรค คอนเฟิร์ม

วันที่ 28-10-2558   เขียนโดย 204

ลวกช้อนในหม้อหุงข้าว = เอาช้อนไปจุ่มเชื้อแบคทีเรีย ช่วยไม่ได้แถมเพิ่มเชื่อโรค คอนเฟิร์มก่อนหน้านี้ เคยมีคำแนะนำเกี่ยวกับการ ลวกช้อนในหม้อหุงข้าว จาก นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการกรมอนามัย ในฐานะอุปนายกส...

Read more

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า

วันที่ 27-10-2558   เขียนโดย 206

ความรู้เกี่ยวการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเป็นทั้งศาสตร์ศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวจีนได้ใช้รักษาโรคมานานกว่า 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความเชื่อว่าตำแหน่งที่เท้ามีความสัมพันธ์กับกา...

Read more

วิธีลดความเครียดในการทำงาน

วันที่ 27-10-2558   เขียนโดย 210

 วิธีลดความเครียดในการทำงาน 1 คงต้องออกกำลังกายเพื่อระบายฮอร์โมนแห่งความเครียดออกไปให้หมด จะ เป็นการออกกำลังกายระหว่างการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือจะเป็นการเล่นกีฬา หรือทำงาน บ้านในตอน...

Read more

พฤติกรรมต้องเปลี่ยน ถ้าไม่อยากเพลียแต่เช้า

วันที่ 27-10-2558   เขียนโดย 211

     เคยมั้ยคะ…นอนก็เต็มที่ แต่พอสายๆ หน่อยกลับรู้สึกหมดพลังซะแล้ว? บางทีอาจจะเป็นเพราะเรื่องเล็กๆ พวกนี้ก็ได้นะ ดื่มกาแฟเร็ว/ช้าเกินไป ก่อนยกแก้วกาแฟขึ้นจิบ หันมองนาฬิกาสักหน่อย...

Read more

โรคข้อเข่าเสื่อม

วันที่ 19-10-2558   เขียนโดย 201

โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis of the kneeข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่ข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการเสื่อมของข้อ ทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะเจ็บข้อ มีการผิดรูปของข้อเข...

Read more

เมื่อผู้สูงอายุนอนไม่หลับ

วันที่ 01-01-2558   เขียนโดย TN212

           เมื่อเอ่ยถึงความชรา ท่านผู้อ่านคงนึกถึงคนที่มีผมสีดอกเลา เดินหลังค่อมเล็กน้อย ผิวหนังหยาบกร้านและเหี่ยวย่น แต่นั่นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง...

Read more

5 อาหารชะลอความเสื่อม ช่วยผิวสดใส

วันที่ 02-04-2559   เขียนโดย 211

ในยุคที่ผู้คนพบปะสังสรรค์กันบ่อยขึ้น ทั้งในโลกจริงๆ และในโลกออนไลน์ การดูแลผิวพรรณ และสุขภาพให้ยังคงดูอ่อนวัย สวยกระจ่างใสเป็นเรื่องสำคัญ อย่าช้าเลย ชวนคุณมารู้จักกับ “5 อาหารชะลอความเสื่อม ช่...

Read more

มารู้จักภาวะไข้กันเถอะ

วันที่ 19-02-2559   เขียนโดย 208

มารู้จักภาวะไข้กันเถอะภาวะไข้เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นโดยทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ สิ่งที่เป็นสาเหตุของไข้ส่วนใหญ่มักได้แก่ การติดเชื้อ การบาดเจ็บของร่างกาย การใช้ยาบางชนิ...

Read more

การทำงานหน้าจอนานๆ ระวังคอมพิวเตอร์จะเป็น แดร็กคูล่า "ดูด" เลือดคุณ

วันที่ 21-01-2559   เขียนโดย 204 Cherryann

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานออฟฟิศ ผู้ที่ติดเกมส์หรือผู้ที่ชอบท่องในสังคมออนไลน์ไม่ว่าที่ไหนๆ เรามักจะเห็นคนที่...

Read more

โรคภูมิแพ้

วันที่ 19-01-2559   เขียนโดย 201

โรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่ฮิตของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีคนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น อาจจะเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมที่มีพิษ หรือว่ามีมลพิษมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งโรคภูมิแพ้นั้นก็มีหลายอย่าง แต่ละคนก็อ...

Read more

โรคไข้เลือดออก

วันที่ 21-12-2558   เขียนโดย 203

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได...

Read more

โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

วันที่ 30-10-2558   เขียนโดย 209

     เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงานออฟฟิศ ที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออัก...

Read more

โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว

วันที่ 01-01-2558   เขียนโดย TN212

  เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว... นอกจากลมหนาวที่รอคอยแล้ว ยังมีสิ่งที่เราไม่ได้รอคอยแฝงมาด้วย สิ่งนั้นคือ "โรคอันตราย"ที่ต้องพึงระวัง ในช่วงที่อากาศเย็นเป็นเวลาที่เอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายขอ...

Read more

สธ.ประกาศเครื่องสำอาง 34 ยี่ห้อ ห้ามผลิต ขาย นำเข้า

วันที่ 30-03-2559   เขียนโดย 206

สธ.ประกาศเครื่องสำอาง 34 ยี่ห้อ ห้ามผลิต ขาย นำเข้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต ขาย นำเข้า เครื่องสำอาง 34 ยี่ห้อ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่ ...

Read more

ยา" ใช้กับเด็ก ไม่ระวังผลร้าย

วันที่ 26-02-2559   เขียนโดย 201

"ยา" ใช้กับเด็ก ไม่ระวังผลร้าย องค์การเภสัชกรรมแนะนำการใช้ยาในเด็กต้องใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต้องเพิ่มความระมัดระวังกว่าปกติ เพราะความอดทนของร่างกายต่ำกว่าผู้ใหญ่ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ผลเสี...

Read more

ประโยชน์ของวิตามินอี

วันที่ 01-12-2558   เขียนโดย 206

วิตามิน อี หรือ โทโคเฟอรอล (tocopherol) เป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเป็นประจำทุกวัน มีลักษณะเป็นน้ำมันสีเหลือง และละลายได้ดีในไขมัน เช่นเดียวกับวิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินเค วิต...

Read more

การใช้ยาปฏิชีวนะ ในชีวิตประจำวัน

วันที่ 27-11-2558   เขียนโดย 203

ยาปฏิชีวนะ หรือ แอนตี้ไบโอติก (Antibiotic) เป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยทั่วไปแล้วหมายถึงเชื้อแบคทีเรีย ปัจจุบันมีการใช้คำอื่นทดแทน คือยาต้านจุลชีพ หรือยาต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) โดยยา...

Read more

การกินยาก่อนและหลังอาหาร

วันที่ 02-11-2558   เขียนโดย 207

ปัญหาที่มักพบเสมอเวลาจะรับประทานยา คือ ต้องรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร และก่อนอาหารนานเท่าไหร่ หลังอาหารกี่นาที ก่อนนอนนานแค่ไหน ถ้าลืมแล้วจะทำอย่างไร บทความนี้จึงขอสรุปหลักการและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องท...

Read more

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาลดไขมันกลุ่มสเตติน (statin induced myopathy)

วันที่ 28-10-2558   เขียนโดย 208

             ยากลุ่ม statin เป็นยาที่รู้จักกันดีในการนำมารักษาภาวะไขมันชนิดคลอเรสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดสูง ยามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase...

Read more

พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ?

วันที่ 08-10-2558   เขียนโดย TN212

       ยาพาราเซตามอล (paracetamol) หรือ อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหาซื้อได้ง่าย เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อใช้อย่างถูกวิธี   &nb...

Read more

ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera)

วันที่ 30-03-2559   เขียนโดย 209

        สมุนไพรไทย ๆ ที่มีหน้าตาละม้ายคล้ายกับหางแหลม ๆ ของจระเข้ จนได้ชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงลักษณะได้ดีว่า ว่านห่างจระเข้ คืออีกหนึ่งพรรณไม้ไทยที่นิยมปลูกไว้ติดบ้าน นอกจากจะ...

Read more

กินต้านหวัด

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 210

กะเพราเป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนอินเดียนิยม หลายคนกินอยู่เป็นประจำกับเมนู ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว กะเพราจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งยังแก้ไอ แก้หวัด แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยังช่วยคลายเครียด แก้อั...

Read more

ลูกยอ รักษาอาการกรดไหลย้อนได้

วันที่ 05-01-2559   เขียนโดย NW207

ลูกยอ รักษากรดไหลย้อนได้ โดยมีผลช่วย- ช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหาร ทำให้หูรูดหลอดอาหารแข็งแรงขึ้น และทำให้อาหารเคลื่อนจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน - ช่...

Read more

ดอกชมจันทร์ ไม้ประดับกินได้ มากคุณค่าทางโภชนาการ

วันที่ 01-12-2558   เขียนโดย 209

     ทำความรู้จักกับ ดอกชมจันทร์ หรือชื่ออื่น ๆ เช่น ดอกพระจันทร์ ดอกบานดึก ขั้นตอนการปลูกต้นชมจันทร์ พร้อมประโยชน์ของดอกชมจันทร์ที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย รวมถึงเมนูอร่อยจากดอกชมจันทร์...

Read more

สรรพคุณสมุนไพรกับแพทย์แผนไทยเกาะขนุน

วันที่ 20-11-2558   เขียนโดย 208

     “สมุนไพรไล่ลม”     หลายคนท่านคงเคยมีอาการแบบนี้!เวลากินอะไรอิ่มใหม่ๆ รู้สึกว่ามันอึดอัด จุกเสียด แน่นท้องไปหมด ก็เพราะทางเดินอาหารของเรามีลมห...

Read more

ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร

วันที่ 27-10-2558   เขียนโดย 203

ฟ้าทะลายโจร  flower ชื่ออื่นๆ ฟ้าทะลาย, น้ำลายพังพอน, หญ้ากันงู, สามสิบดี, คีปังฮี, ซีปังกี, ชวนซินเหลียน, ชวงซิมไน้, ยากันงู, ฟ้าลาง, เมฆทะลาย, ฟ้าสะท้าน, สามสิบดี, ฉีกะฉาว, Creat, Green ch...

Read more

ว่านหางจระเข้

วันที่ 14-10-2558   เขียนโดย wannapond

ประโยชน์ของว่านหางจระเข้ 1. น้ำว่านหางจระเข้ สามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยชะลอความแก่ชรา และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วย 2. ว่าน หางจระเข้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ร...

Read more

กระเพราแดง

วันที่ 08-10-2558   เขียนโดย TN212

กะเพรา เขียนอย่างไร? ระหว่าง กะเพรา หรือ กระเพรา หรือ กะเพา? ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้นที่ถูกต้องก็คือว่า กะเพรา [-เพรา] ที่เป็นไม้ล้มลุกใช้ปรุงเป็นอาหาร ส่วนคำว่า “กะเพา&rd...

Read more

กินจืด ยืดชีวิต ป้องกันโรคไตวาย

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 206

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า พฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยมักจะมาพร้อมกับเครื่องปรุง แม้แต่ข้าวราดแกงธรรมดาๆ ต้องมีพริกน้ำปลาพ่วงด้วยเสมอ รวมไปถึงก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดและอาหารรสจัดหลากหลายเมนู ซึ่งอาหารรสจัดที่ต...

Read more

สับปะรดดีต่อสุภาพสตรีและผู้ป่วย

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย BS202

สับปะรดนอกจากจะหวานอร่อยแล้ว สับปะรดยังดีต่อสุขภาพ ประโยชน์ของสับปะรดดีต่อสุขภาพ สตรีและผู้ป่วยอีกด้วยสำหรับสุภาพสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือน อาการอักเสบจากริดสีดวงทวาร หรือผู้ป่วยอาการที่เกี่ยวข้องก...

Read more

กินทุเรียนแกล้มเหล้าอันตรายถึงชีวิต

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย BS202

ถ้ายังไม่อยากตายเร็ว ไม่กินทุเรียนแกล้มเหล้า เพราะเหล้ากับทุเรียนเป็นของแสลงกินร่วมกันไม่ได้ มันมีฤทธิ์ร้อนอาจถึงตายได้ แม้ว่าทุเรียนจะได้รับการยอมรับว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ไทย แล้วยังเป็นผลไม้ที่มีคว...

Read more

5 อาหารยอดฮิต เสี่ยงโรคมะเร็ง

วันที่ 28-03-2559   เขียนโดย 210

สาเหตุหลักประการหนึ่งของโรคมะเร็งที่กำลังคุกคามโลกเช่นในปัจจุบัน มาจากอาหารการกิน และของกินเหล่านั้นก็มักเป็นของที่เราๆ ท่านๆ ชอบรับประทานอีกด้วยและนี่ก็คืออาหาร 5 อย่างที่นำพาสู่ความเสี่ยงในการเป็นโร...

Read more

อาหารเช้ากับเมนูสุขภาพง่ายๆ

วันที่ 27-03-2559   เขียนโดย 201

อาหารเช้ากับเมนูสุขภาพง่ายๆ   หลายคนอาจรู้สึกยุ่งยากถ้าจะต้องลุกขึ้นมาทำอาหารเช้า ความจริงแล้วยังมีอาหารเช้าแบบง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่ยังให้คุณค่าและทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นอีกด้ว...

Read more

ทำไมดื่มกาแฟแล้วท้องเสีย ไขข้อสงสัย เรื่องคาใจของเครื่องดื่มแก้วโปรด

วันที่ 10-02-2559   เขียนโดย NW207

ดื่มกาแฟแล้วท้องเสีย อาการนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ มาเช็กให้ชัวร์ จะเป็นความผิดปกติของกระเพาะอาหาร หรือฤทธิ์ของกาแฟ มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน           &...

Read more

โยเกิร์ต มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

วันที่ 03-01-2559   เขียนโดย 211

โยเกิร์ตนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักนมกับจุลินทรีย์ ให้มีลักษณะแข็ง และมีรสเปรี้ยว สามารถใช้รับประทานคู่กับอาหารต่างๆได้ ในโยเกิร์ตนั้นจะมีจุลินทรีย์ Streptococcus thermophilus และ Lactobacill...

Read more

หุ่นดีได้ด้วยอาหารกากใย

วันที่ 01-12-2558   เขียนโดย 211

โดย Prawpan Suriwongวันที่ 08 ตุลาคม 2558บ่อยครั้งที่หมอเขียนในบทความว่า การลดน้ำหนัก ไม่ใช่การตะบี้ตะบันอดอาหารเพื่อจำกัดแคลอรี่ และการจะหุ่นดีได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งนับแต่แคลอรี่เข้า แคลอรี่ออก ประห...

Read more

วิธีกินทุเรียนแบบไม่อ้วน แถมได้ประโยชน์กับสุขภาพ

วันที่ 05-11-2558   เขียนโดย BS202

วิธีกินทุเรียนแบบไม่อ้วน แถมได้ประโยชน์กับสุขภาพ ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ ของโปรดของใครหลายคน รับประทานเยอะอาจจะไม่ดี แต่ถ้ารู้วิธี รับรองดีกับสุขภาพเชื่อว่าเมื่อพูดถึงทุเรียนแล้ว หลายคนก็คงจะอดนึกถึงกล...

Read more

9วิธีกินเพื่อสุขภาพ

วันที่ 30-10-2558   เขียนโดย 206

      9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ วิธีที่ 1:กินอาหารครบ 5 หมู่-หมั่นดูแลน้ำหนักตัว วิธีที่ 2 :กินข้าวเป็นอาหารหลัก-สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ วิธีที่ 3 :กินพืชผักให้มาก-กินผลไ...

Read more

5 คุณประโยชน์จากน้ำมะพร้าว

วันที่ 13-10-2558   เขียนโดย wannapond

5 คุณประโยชน์’ จาก "น้ำมะพร้าว" ที่สาวๆต้องลอง!!    "น้ำมะพร้าว" นอกจากจะดื่มแล้วสดชื่นแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยนะคะสาว ๆ มาดูประโยชน์ของมะพร้าว 5 ข้อ ที่จะทำให...

Read more

กินเกลือทะเลช่วยลดโซเดียม

วันที่ 08-10-2558   เขียนโดย TN212

         อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง เล่าให้ฟังว่า "ถ้าเปรียบดินเป็นพ่อ น้ำทะเลก็เป็นแม่" เพราะเราได้ทั้งอาหารและยาจากทะเลมากมาย และหนึ่งในนั้นคือเกลือทะเล      ...

Read more

"ลูกครบเดือน #ไม่อึ ทุกวัน ท้องผูกหรือไม่?"

วันที่ 28-01-2559   เขียนโดย 208

"ลูกครบเดือน #ไม่อึ ทุกวัน ท้องผูกหรือไม่?"เด็กที่กินนมแม่หลัง 1 เดือน จะไม่ค่อยอึค่ะบางคนไม่อึนานถึง 20 วันนะคะ**แต่จะฉี่บ่อยตามปกติ**พออึทีนึง อึจะนิ่มและเยอะ ถ่ายทีเดียวรับรองคุณแม่ตกใจไม่ต้องสวน ไ...

Read more

'ลูกหลาน' ตัวช่วยผู้สูงอายุ ปรับตัวรับ 'วัยชรา'

วันที่ 21-12-2558   เขียนโดย TN212

     คงต้องยอมรับว่า เมื่ออายุเข้าสู่เลข 6 ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา และคงจะปฏิเสธเรื่องสภาพจิตใจตามมาไม่ได้ โดยเฉพาะความน้อยใจตัวเอง ที่คิด และเคลื่อนไหวได้ช้าลง ทำ...

Read more

CVS ภาวะเสพติดไอทีที่ต้องบำบัดรักษา

วันที่ 27-11-2558   เขียนโดย 211

โดย gidanan ganghairหลายโรคที่กำลังคุกคามสังคมไทยและสังคมโลกเป็นอย่างมากโดยเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อลำดับต้น ๆ อาจจะไม่โด่งดังเป็นกระแสเหมือนโรคไข้เลือดออก แต่ก็อยากให้ผู้คนในสังคมตื่นรู้ก่อนที่ภัย...

Read more

ลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีไทย รู้ใส่ใจพรหมจรรย์

วันที่ 18-11-2558   เขียนโดย 204 Cherryann

ประเพณีไทยเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความงดงาม “ลอยกระทง” ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความกตัญญูต่อสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ สืบเนื่องยาวนานนับหลายร้...

Read more

อยู่กับผู้สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข

วันที่ 08-10-2558   เขียนโดย TN212

       ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ควรแก่การเคารพนับถือ ยกย่องและให้เกียรติ แต่ในวัยที่สูงขึ้นก็เป็นช่วงรอยต่อของชีวิต ทำให้ต้องเผชิ...

Read more

กระโดดเชือกได้ประโยชน์เน้น ๆ ลดน้ำหนัก เพิ่มความสูง

วันที่ 16-03-2559   เขียนโดย NW207

     กระโดดเชือกช่วยอะไรได้บ้าง หากเคยลองหาประโยชน์ของการกระโดดเชือกมาก่อนหน้านี้ อาจจะเคยเจอคำตอบว่าการกระโดดเชือกช่วยลดน้ำหนักได้ เบิร์นได้หลายแคลอรีต่อการกระโดดเชือกแต่ละครั้ง ท...

Read more

การบริหารเข่า ลดอาการปวดเข่า

วันที่ 05-01-2559   เขียนโดย NW207

การบริหารเข่าอาการปวดเข่า เป็นสิ่งที่พบบ่อยในคนวัยกลางคนขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่า สาเหตุเกิดจากกระดูกอ่อนที่ผิวข้อสึกหรอ จากแรงกดดันและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง จึงพบได้บ่อยในคนที่มีน้ำหน...

Read more

อะไรเป็นตัวชี้วัดความฟิตที่สำคัญสำหรับสุขภาพที่ดี

วันที่ 23-11-2558   เขียนโดย tn212

โดยปกติ ในทางการวัดความฟิตจะมีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่     1.ความฟิตของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular fitness) โดยดูความสามารถการทำงานของหัวใจ ในทางวิจัยจะใช้เครื่องวัดอัตราการใช้อ...

Read more

ไร้ปวดด้วย 5 ท่าออกกำลังกาย สำหรับ 5 วัน

วันที่ 09-11-2558   เขียนโดย 206

คนรุ่นใหม่ไร้ปวดด้วย 5 ท่าออกกำลังกาย สำหรับ 5 วัน เพื่อการมีสุขภาพดี     เพื่อการมีสุขภาพดีในวันทำงานค่ะ...

Read more

การออกกำลังกาย สำหรับคนที่มีภาวะอ้วน

วันที่ 08-10-2558   เขียนโดย TN212

  การออกกำลังกาย สำหรับคนที่มีภาวะอ้วน       ความอ้วนหรือน้ำหนักเกินเป็นภาวะที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เพราะภาพพจน์ที่ปรากฏออกมานั้นนอกจากจะสร้างความอึด...

Read more
next
prev